Geen gebombeerde blikjes in de Nijestraat

Enkele passages uit het levensboek van Jolly Wisman, geschreven door Olivier Beens

Lange Nieuwstraat 1928
Lange Nieuwstraat in 1928, links nr. 27

Mijn naam is Jolly Wisman, geboren in 1928 op nummer 27 van de Nijestraat in Utrecht. Zo noemden wij de Lange Nieuwstraat in die tijd. Schuin tegenover mijn geboortehuis staat de Kathedraal, eigenlijk de Catharijnekerk.

Mijn vader had een winkel in koloniale waren, zoals je ze nu nooit meer ziet. Hij had de winkel in 1918 overgenomen van twee van mijn tantes. In 1938 zijn wij en de winkel naar de Hamburgerstraat verhuisd.

We verkochten koffie, thee, specerijen, mosterd en allerlei blikjes. Vooral de blikjes moesten we goed controleren. Soms stonden ze nogal bol. Die waren gebombeerd, zo noemden wij dat. Niemand kent dat woord meer tegenwoordig. We mochten de gebombeerde blikjes absoluut niet verkopen. Er kwam nog wel eens een controleur van de Keuringsdienst van Waren langs en dan hing je als ze toch in de schappen lagen.

Ingeblikte groenten waren trouwens nieuw in de jaren dertig. Het smaakte nergens naar, maar voor in de winter was het erg handig. Je kon in die tijd ’s winters bijna geen groenten krijgen. De ingeblikte groenten waren dus zeer welkom. Niet iedereen kwam boodschappen doen in de winkel zelf. In die tijd was het gebruikelijk om al je gewenste boodschappen in een boekje op te schrijven. Op maandagen kwam onze knecht dan ‘horen’ wat de klanten wilden hebben. Met een mand-fiets bracht hij op woensdagen alle bestellingen rond, vaak bij mensen die rond het Wilhelminapark woonden. De winkel bleef ook in de oorlog open. Met gesloten winkeldeur en de gordijnen dicht om Duitsers buiten te houden, konden de vaste klanten via een zijdeur naar binnen.

Lees verder Geen gebombeerde blikjes in de Nijestraat

Advertenties

Debat: Utrechtse politiek over bereikbaarheid Stationsgebied

Debat in Molen de Ster
Verkiezingsdebat in Houtzaagmolen de Ster

Woensdag 19 februari 2014 hield Ontwikkelgroep Lombok Centraal een interessant verkiezingsdebat over het stationsgebied. Onder prima leiding van voorzitter Frans Soeterbroek gaf de Utrechtse politiek haar visie op bereikbaarheid.

Het debat vond plaats in de sfeervolle Houtzaagmolen de Ster in Lombok. Dit zijn de uitspraken van de avond die bij mij zijn blijven hangen.

Hoe bereikbaar wil je het hebben?

Bram Fokke (D66) is duidelijk: het Utrechtse stationsgebied is de best bereikbare plek van Nederland. Autobereikbaarheid is daarom van minder belang. Het stationsgebied kan af met een stuk minder asfalt. Ook de nieuwe partij Nederland Duurzaam ziet autobereikbaarheid als een achterhaald idee. Bart Beerlage (PvdA): “We hebben zorgen over de A27, maar ook in de stad ligt erg veel asfalt. Dat zouden we moeten opruimen.” En Pepijn Zwanenberg (GL) voegt hier aan toe:

“Wij willen bewoners maximaal de ruimte geven om invulling te geven aan het Westplein gebied; onderdeel daarvan is dat er een deel van het asfalt uit gaat.”

De rechterzijde van de politiek heeft uiteraard een andere visie. Sander van Waveren (CDA): “Over vijftien á twintig jaar zijn auto’s schoon; geef ze dan de ruimte en gooi nu niet alles dicht.” André van Schie (VVD): “Wij willen alles in orde maken voor de fiets, OV en de auto; als je dat doet kiezen mensen vanzelf voor het juiste vervoermiddel: de auto als ze iets moeten vervoeren en de fiets bij mooi weer.” Maar de kern lijkt toch in autobereikbaarheid te zitten. Van Schie: “Wij willen geld verdienen in de 2e fase van het stationsgebied. En die kantoren komen er alleen maar met een goede autobereikbaarheid.” Zwanenberg (GL) vindt dat onzin: “Utrecht is een van de sterkste regio’s van Europa. Als bedrijven zich bij ons willen vestigen, mogen wij een paar voorwaarden stellen: U komt met het OV!”

Op de uitspraak van Van Schie – “Ik wil dat mensen de keuze hebben om de auto te pakken” – reageerde het publiek fel: Wij willen de keuze hebben om schone lucht in te ademen!

Autoluw, autovrij?

Jan Korff de Gidts deed namens de Kracht van Utrecht ook een duit in het zakje. “Waarom moeten er zoveel auto’s langs het station van de Westzijde van onze stad naar de Oostzijde? Omdat het nu de snelste route is. Maar uit oogpunt van bereikbaarheid hoeft dat helemaal niet. Laat de auto’s uit het Westen ook in het Westen. Noem het Westplein het Lombokplein en maak het autoluw of autovrij.” Zelfs voor de VVD is een autovrij centrum denkbaar, maar dan wel met een flink aantal parkeergarages op loopafstand van alle bestemmingen in de binnenstad. En daar wringt natuurlijk de schoen. Want waar zouden die parkeergarages nog passen in onze stad? En hoe komen de auto’s daar dan? Iemand uit het publiek reageerde: “Ja fijn, een stukje autovrij voor rijke mensen, maar de rest van stad dan? Zitten wij in de fijnstof!”

En de Westpleintunnel?

Tim Schipper (SP) legt uit: “In 2004 was de Utrechtse politiek unaniem voor. Wij zijn nu nog steeds voor een tunnel onder het Westplein, maar de financiering is echt een probleem.” Bart Beerlage (PvdA): “Ook volgens de meest optimistische verkeersprognoses blijft de leefbaarheid van het Westplein een probleem. De ambitie van een tunnel moet je dus houden.” Voor VVD en CDA is de financiering een kwestie van forse keuzes maken. Bram Fokke (D66) is duidelijk over de tunnel: “Wij gaan die financiering de komende vier jaar niet rond krijgen; die belofte doe ik dan ook niet.” Maar er is een diepere kwestie. Want waar wil je al die auto’s door een tunnel naar toe sturen? Catharijnesingel, Weerdsingel, Amsterdamsestraatweg? Bram Fokke (D66):

“Een tunnel lost het ruimteprobleem op het plein op; maar niet het autoprobleem… Op deze manier blijf je tunnels bouwen.”

Een put voor wethouder Lenting?

De heren waren unaniem over de rol van Corio en Jaarbeurs. Van Schie (VVD): “Het zijn professionals die keihard geld willen verdienen; als je niet oppast, dan…” Pepijn Zwanenberg (GL) heeft nog een woordje over voor de voormalig wethouder Lenting, die een dag voor de verkiezingen in 2004 de (nu knellende) contracten met Corio tekende: “Ik wil altijd nog eens een put naar hem vernoemen.” Volgens Jan Korff de Gidts (Kracht van Utrecht) is het POS (Projectorganisatie Stationsgebied – met daarin Corio, Jaarbeurs, NS, ProRail en gemeente) een rare club, een koninkrijkje dat zich weinig aantrekt van de gemeenteraad. Opheffen dan maar? De raadsleden leken – frappant genoeg – instemmend te knikken.

Dan toch maar een grotere rol van burgers in de planvorming? Pepijn Zwanenberg (GL): “Burgers moeten een beslissende en doorslaggevende rol hebben in de structuurvisie stationsgebied tweede fase.” Daar zijn wij het zeker mee eens.

Jan Korff de Gidts voegt toe: “Het Comité van Zijst krijgt nu professionele ondersteuning om hun plannen uit te werken. Dat is de juiste manier om met burgerparticipatie om te gaan”.

Organisatie debat: Ontwikkelgroep Lombok Centraal.

Tekst: Olivier Beens (overname toegestaan met vermelding van auteur en bron)

Oorspronkelijk artikel “Verkiezingsdebat Stationsgebied – visie van de Utrechtse politiek op bereikbaarheid” gepubliceerd op vrijdag 21 februari.

Studie adviseert uitstel verbreding A27 bij Amelisweerd

Een studie van TU-Delft concludeert dat verbreding van de A27 bij Amelisweerd onrendabel is. Bij de meest waarschijnlijke groeiscenario’s van economie en mobiliteit kost de verbreding de maatschappij veel meer dan het oplevert, mogelijk zelfs meer dan € 800 miljoen.

Ook bij een matig groeiscenario kosten de plannen nog altijd € 764 miljoen meer dan ze opleveren. TU-Delft adviseert om de plannen uit te stellen en “na die periode nog een keer te berekenen of het project alsnog rendabel kan zijn.”

Rapport: Ring Utrecht, het oost alternatief, Maatschappelijke Kosten- Baten Analyse van de voorkeursvariant. Wilco van Roekel, TU-Delft, 14 februari 2014

Advies: stel de verbreding uit

Het rapport adviseert om de plannen voor verbreding uit te stellen: “Het lijkt voor dit project verstandig de beslissing tot het uitvoeren van het alternatief een aantal jaar uit te stellen en na die periode nog een keer te berekenen of het project alsnog rendabel kan zijn. Daarbij moet rekening worden gehouden met de economische situatie op dat moment (W. van Roekel, TU-Delft, 2014).” De Kracht van Utrecht ondersteunt dit advies:

Op basis van het resultaat van dit TU Delft rapport – de negatieve uitkomst van de MKBA in alle waarschijnlijke scenario’s – vragen wij de Tweede Kamerfracties minister Schultz van Haegen te adviseren om de voorbereidende werkzaamheden aan de A27 / Amelisweerd op te schorten tot zich “betere tijden” voordoen (met een robuustere economie).

Investeren in een schaalsprong van OV- en fietsnetwerken is nu wél rendabel. Dat is de noodzakelijke investering in bereikbaarheid waar regio Utrecht écht iets aan heeft. Lees verder Studie adviseert uitstel verbreding A27 bij Amelisweerd

Promo voor Tourstart 2015: Dit is de kracht van Utrecht

Fietsers, heel veel fietsers, grachten, Dom, musea, de autovrije straten van de binnenstad, wereldberoemde architectuur, ’t Rietveld Schröderhuis, tangodansen op het Stadhuisplein, Nederlands Filmfestival, lichtkunst van Trajectum Lumen, muziek van Kyteman, fietsen langs de Kromme Rijn, streetdance, skaters, kennis en wetenschap, bakfietsen, projectontwikkeling in het stationsgebied, volle terrassen, nog meer fietsers, groene omgeving, het poortgebouw van Rhijnauwen, jonge wielrenners…

En geen auto te zien… De Utrecht Promo voor de Tourstart in 2015.

Inventarisatie broedvogels en vleermuizen van Amelisweerd

Kuifeenden
Kuifeenden in de winter

Donderdag 30 januari presenteerde Bureau Waardenburg de resultaten van hun broedvogel- en vleermuistellingen in Amelisweerd en Rhijnauwen. De Utrechtse landgoederen blijken een divers, vogelrijk gebied te zijn. 65 Broedvogels zijn waargenomen.

Daarbij zitten maar liefst 11 Rode Lijst soorten, waaronder Ransuil, Wielewaal, Koekoek, Spotvogel en Boerenzwaluw. Bekijk de lijst met broedvogels hier.De onderzoekers troffen 7 soorten vleermuizen aan op de landgoederen. De gemeente is van plan om – samen met vrijwilligers – de natuur beter te gaan monitoren.

Lees de rapporten en presentaties

  1. Het rapport Broedvogels op het landgoed Amelisweerd
  2. Presentatie Bureau Waardenburg over het broedvogel rapport
  3. Presentatie “Vleermuizen van Amelisweerd”
  4. Presentatie “Monitoringsplan natuur Amelisweerd en Rhijnauwen

Lees verder Inventarisatie broedvogels en vleermuizen van Amelisweerd

De eerste roetkaart van Utrecht – opmaat voor een Utrechts roetreductieplan

Hij is er nu, de eerste Utrechtse roetkaart. Aad Bezemer (Rijksambtenaar op het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) liet de kaart maandag zien tijdens het Symposium Luchtkwaliteit in het Provinciehuis. In december publiceerde DCMR en RIVM de eerste landelijke kaart met roetconcentraties. Hierop hebben wij het RIVM gevraagd om een uitsnede van regio Utrecht te maken. En met dank aan het RIVM, GGD regio Utrecht en ambtenaren van de Gemeente Utrecht is dat nu gelukt. De Kracht van Utrecht ziet deze kaart als een welkome opmaat naar een Roetreductieplan

Wat zien we hier?

De kaart is een combinatie van berekeningen en metingen elders – in Rotterdam door DCMR Rijnmond en in Amsterdam door de GGD. Op plekken waar mensen wonen, is de roetconcentratie berekend. De witte vlakken zijn dus niet “schoon” (zie bijv. de kleine rode stippen in Amelisweerd). In Utrecht stad vallen de donkere plekken direct op. Het roet van auto’s op de A12 en A2 zorgt voor hoge concentraties in Nieuwegein, De Meern, Kanaleneiland, Hooggraven en Lunetten (in Rijnsweerd door de Waterlinieweg). Maar juist straten in de stad laten de hoogste concentraties zien. Amsterdamsestraatweg, Cartesiusweg, Vleutenseweg en Lessinglaan zijn zichtbaar als lange paarse en blauwe “roetlinten”. Ook bekende knelpunten als Catharijnesingel, de as Vredenburg – Neude – Lucas Bolwerk en Croeselaan (vooral ter hoogte van de Jaarbeurs-P3) lichten of paars of blauw op (de meest ernstige categorie). De kaart toont voor het eerst de hoge last van gemotoriseerd verkeer op de gezondheid van Utrechters.

Roetconcentraties (EC in μg/m3) in Utrecht; bron: Ministerie I&M; data: RIVM/DCMR 2014

Afbeelding

Lees verder De eerste roetkaart van Utrecht – opmaat voor een Utrechts roetreductieplan