Inventarisatie broedvogels en vleermuizen van Amelisweerd

Kuifeenden
Kuifeenden in de winter

Donderdag 30 januari presenteerde Bureau Waardenburg de resultaten van hun broedvogel- en vleermuistellingen in Amelisweerd en Rhijnauwen. De Utrechtse landgoederen blijken een divers, vogelrijk gebied te zijn. 65 Broedvogels zijn waargenomen.

Daarbij zitten maar liefst 11 Rode Lijst soorten, waaronder Ransuil, Wielewaal, Koekoek, Spotvogel en Boerenzwaluw. Bekijk de lijst met broedvogels hier.De onderzoekers troffen 7 soorten vleermuizen aan op de landgoederen. De gemeente is van plan om – samen met vrijwilligers – de natuur beter te gaan monitoren.

Lees de rapporten en presentaties

  1. Het rapport Broedvogels op het landgoed Amelisweerd
  2. Presentatie Bureau Waardenburg over het broedvogel rapport
  3. Presentatie “Vleermuizen van Amelisweerd”
  4. Presentatie “Monitoringsplan natuur Amelisweerd en Rhijnauwen

Lees verder Inventarisatie broedvogels en vleermuizen van Amelisweerd

Advertenties